Mobilni & Terenski rad

MOBILNO NARUČIVANJE

Objekti koji koriste mobilno naručivanje i izdavanje računa generiraju i do 30% više prihoda od onih koji  dalje koriste stare metode uzimanja narudžbi i izdavanja računa.

Povećajte opseg Vašega poslovanja kao i produktivnost osoblja. Svaki stol iskoristite više jer nema više višestrukoga gubljenja vremena u procesu od narudžbe do računa.

Neke od prednosti

  • jednostavan rad
  • smanjuje broj osoblja
  • smanjuje prazan hod i štedi vrijeme
  • svako mjesto iskoristite do 50% više
  • uzimanje narudžbi na licu mjesta povećava produktivnost
  • izdavanjem računa na licu mjesta smanjujete mogućnost pogreške
  • dijeljenje jednoga računa na više je puno lakše na licu mjesta
  • posebnosti i napomene kod narudžbi se lakše rade sa tabletom
  • crtanje napomena je puno lakše na tabletu

POVEĆAJTE PRODUKTIVNOST

Isto sučelje


Nema više privikavanja na različita sučelja na mobilnom i fiksnom terminalu. Sve je isti program sa istim sučeljem, gdje god se okrenete...

Mobilni ispis


Ispisujte račune na licu mjesta sa mobilnim pisačom. Podržane su sve kombinacije i sve vrste računa kao i na fiksnom printeru...

Povratna informacija


Pošto ste već mobilni, neka Vas proizvodni odjel (kuhinja, šank...) kroz sustav obavijesti da je Vaša narudžba gotova...

TERENSKI RAD

Program je moguće koristiti i u terenskom naručivanju ili prodaji, bez stalne veze sa centralnim serverom.

Onoga trenutka kada Vi to hoćete, svi podaci terenske jedinice će biti prenešeni u centralni sustav i trenutno vidljivi!

Kupi

KONTROLA I DOK SU NA TERENU

Izdavanje računa


Izdavanje računa sa terenskoga tableta na printer sa svim opcijama na koje ste navikli. Višesatna autonomija rada bez struje.

Evidencija dolazaka


Evidentirajte radno vrijeme uposlenika čak i kad su na terenu! Upotrebnom biometrije prevare više nisu moguće...

Centralizacija podataka


Centralizirajte podatke sa svih mobilnih terenskih jedinica u jedan jedinstveni poslovni sustav bez premca!